Kategoriler
Sınavlar

2024 LGS Matematik Değerlendirmesi-Yorumları

2 Haziran 2024 tarihinde yapılan liselere merkezi yerleştirme sınavı LGS matematik sorularıyla ilgili matematik öğretmenlerimizin değerlendirmelerinden bazılarını aynen sizlerle paylaşmak istedik.

Matematik Öğretmeni Sedat Akçam:
“- 20 sorudan 8 tanesi kolay seviyede, 3 tanesi kolay-orta seviyede, 5 tanesi orta seviyede, 2 tanesi orta-zor seviyede ve 2 tanesi zor seviyede sorulmuştur.
– Soruların 8 tanesi geometrik tabanlı sorulardan oluşmuş ve bu sorulardan 2 tanesi orta-kolay seviyede, 2 tanesi de zor seviyede sorulmuştur. Bu sorular ayarında kullanılarak eleyiciliği desteklemiştir.
– Sene başından beri dile getirdiğim değişken kullanma inisiyatif ve becerisi (x yerine 4x veya 12x gibi kullanımı) soruların çözümüne direk etki etmiş ve kolaylaştırmıştır.
– Eleyiciliği etkileyen en önemli unsurlardan birisi de 5,6ve7.sınıfta öğretilen rasyonel sayılarla işlemler konusudur. Bir bilinmeyenli denklem/eşitsizlik kurma ve çözümü en az 5 soruda ölçülmüş ve bilinmeyenlerin değerleri kesirli/ondalık olarak ayarlanmıştır. 13-14 yaşında çocuğun değeri kesirli veya ondalık bulması her zaman tedirginlik unsurudur unutmamak gerekiyor.
– Her sene olduğu gibi birden fazla konuyu, sınıfı ve kazanımı ölçen sorular bu sene de sorulmuştur.

Kısacası matematik bütünsel bir ders olarak kalmış ve hep böyle kalmaya da devam edecektir.”

Mektebim Okulları matematik zümresi:

“Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm sorularda öğrencilerin somutlaştırabilme ve yorum yapabilme yeteneklerini ölçmek için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır.
-Sınavdaki sorular MEB tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla eş değerdir. Sınavın geneline bakıldığında seçici soru sayısı yoktur. Matematik dersi artık seçici ders olmaktan çıkmış diğer branşlarda seçicilik daha fazladır. Kazanım odaklı herkesin yapılabileceği en az 10 adet soru bulunmaktadır. Diğer 10 soru da Yeni Nesle geçiş soruları olmuştur.
– Müfredat dışı herhangi bir soru bulunmamakta olup her konudan en az 1 adet soru bulunmaktadır.
-“Kareköklü ifadeler” konusu sınavda yoğun olarak sorulan bir konu olmuştur.
-Kapsam olarak tüm ünitelerden eşit bir dağılım olmamıştır. Bu sınavın geçen seneye göre tek farkı, basit kazanımların mantık – muhakeme yeteneğine göre yorumlanması basitleştirilmiş olunup Matematik dersi yine belirleyici ders olma özelliğini korumuştur.”