Kategoriler
Sınavlar

2024 LGS İnkılap Tarihi Testinin Değerlendirmesi

2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 pazar günü tüm yurtta tamamlandı.

İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

2024 LGS T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi ile ilgili Sosyal Bilgiler öğretmeni ve yazar Metin ÖZDAMARLAR öğretmenimizin değerlendirmesi, analizi:

Sorular, verilen bilgilerden çıkarım yapılabilecek, okuma-anlama-yorumlama becerilerini ölçen, bu alanda yeteneğe sahip her öğrencinin okuyup, çıkarım yapıp cevaplayabileceği, iki soruda ise doğrudan detay bilgileri yoklayan; diğer yıllardan testlerden farklı olarak birkaç soruda ayırt ediciliği ve çeldiricileri güçlü sorulardan oluşturulmuş. Sorular kazanımları doğrudan karşılıyor; sürpriz ve akademik anlamda tartışma oluşturacak soru bulunmuyor; MEB ortak sınav diline uygun, cevaplar tartışmasız ve net. Görselleri soru diğer yılların aksine tercih edilmemiş. Öncüllü soru sayısının azaltılması TEOG sistemine geri dönüşün sinyallerini veriyor.
“T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları basit, kolay yapılıyor.” ezberini bozan sınavda, iki seçici soru vardı. Birincisi “durum-sonuç” sorusu diğeri ise “Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın tarafına itilme” sorusuydu. İki soru da detay bilgileri yokluyordu. Öte yandan Trablusgarp ile ilgili soruda dikkat ve iyi okuma gerektiren bir soruydu. Öğrencinin anlama düzeyini ölçüyordu ve çeldiriciler güçlüydü. Manda ve himaye/ tam bağımsızlık soruları da aynı şekildeydi. Ayırt ediciliği güzel bir sınavdı. Yıllardır istediğimiz, savunduğumuz düzeyde bir sınavdı. Öğrencilerimiz için hayırlısı olması dileğiyle.”

2024 LGS T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Soru Konu Dağılım Çizelgesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir